Xinjiang (Noordwest China)

Oppervlakte:                                                             1.650.257 km2
Hoofdstad:                                                                                   Urumqi
Inwoners:                      22 miljoen (10.3 miljoen Oeigoeren)
Aantal etnische hoofdvolken:                                                       8
Hoofdgodsdienst:                                                   Islam (99,85%) 
Ranglijst christenvervolging:                                      China: 27

In dit gebied wonen de Oeigoeren, een volk dat verwant is met de Centraal Aziatische volken. Hun taal is Turks gerelateerd. Het gebied dat eerst Oost Turkestan heette is in 1949 ingelijfd bij China. Van oorspronkelijke meerderheid werden ze een minderheid in dit gebied. Dit geeft nog steeds veel spanningen in deze regio.

Dankpunten 
Dank dat er een kleine jonge gemeente is.

Dank dat de Bijbel grotendeels vertaald is in modern Oeigoers schrift.

Gebedspunten 
Bid voor rust en stabiliteit in dit gebied. Dat de Oeigoeren vrede en rust zullen vinden in Jezus en niet in nationalisme. Bid dat de diepe kloof tussen Chinezen en Oeigoeren wordt geslecht door Jezus Christus.

Bid voor meer werkers in dit gebied, vooral in de afgelegen gebieden.

Bid voor volharding voor de weinige gelovigen die zowel door de staat als door hun familie vervolgd worden. Bid voor goed onderwijs en discipelschap.

People International ontvangt geen subsidie en onze medewerkers op kantoor en op het veld zijn afhankelijk van giften, levend vanuit de overtuiging dat God door Zijn kinderen wil voorzien. We noemen dat geloofszending. 

Help ons onze missie te vervullen.

DONEREN
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in en ontvang gratis onze nieuwsbrief per post.
INSCHRIJVEN

BID VOOR ONS DAT HET WOORD VAN DE HEER ZIJN LOOP MAG HEBBEN 
EN VERHEERLIJKT MAG WORDEN