People International

Mazanderani 

Wereldpopulatie: 2.362.000 

Landen: Iran

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 1,14%

Bijbelvertaling: Ontbreekt

De Mazanderani wonen in de noordelijke provincie Mazandaran in Iran, grenzend aan de Kaspische Zee. Ze zijn een etnische mix van voornamelijk Turkse stammen, Armeniërs en Russische immigranten. Landbouw domineert de economie van hun regio. Daarnaast zijn de Mazanderani beroemd om het fokken van Arabische paarden. Hoewel Mazandaran de laatste provincie in Iran was om zich tot de Islam te bekeren, zijn de Mazanderani nu vrijwel allemaal moslims en leven volgens de richtlijnen van traditionele islamitische gemeenschappen.  

• Bid dat de Heer mensen zal roepen die bereid zijn om naar Iran te gaan en het evangelie van Christus te delen met de Mazanderani.
• Bid om de redding van de belangrijkste leiders, dat die moedig het evangelie zullen verkondigen.
• Vraag de Heilige Geest om de harten van de Mazanderani te verzachten tegenover christenen, zodat ze ontvankelijk zijn voor het evangelie.

larestani
nuristani