People International

Nuristani

Wereldpopulatie: 261.000

Landen: Afghanistan en Pakistan

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 0,00%

Bijbelvertaling: Ontbreekt

De Nuristani zijn verdeeld in erg diverse bevolkingsgroepen. Ze spreken verschillende talen, hebben verschillende beroepen en leven in heel verschillende huizen. De enige dingen die ze gemeen lijken te hebben zijn religie, etniciteit en overblijfselen van gebruiken van voor hun bekering tot de Islam zo’n 100 jaar geleden. Vrede tussen de verschillende dorpen wordt als erg belangrijk gezien en ontstaat door gemengde huwelijken of vriendschappen waarbij mannen elkaar als broeders adopteren.

• Bid dat de Nuristani ook zullen verlangen naar vrede met God door zijn Zoon, Jezus Christus.
• Bid dat de Bijbel zal worden vertaald in het Nuristani.
• Bid dat God werkers zal sturen die het evangelie met de Nuristani zullen delen.

MAZANDERANI
OEIGOEREN