People International

Baloetsjen

Aantal: 12.221.000 

Landen: o.a. Pakistan, Iran, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel, Bijbel op audio en Jezusfilm 

Aantal zendelingen nodig: 296

De Baloetsjen bestaan uit drie hoofdgroepen: de Westerse, de Oosterse en de Zuidelijke Baloetsjen en spreken Beloetsji. Er zijn onder de Baloetsjen weer meer dan honderd subgroepen, die een eigen taal hebben. De meeste Baloetsjen wonen in Pakistan; verder wonen er ook Baloetsjen in onder andere Iran en Afghanistan. In totaal telt de bevolkingsgroep ruim twaalf miljoen mensen.
De Baloetsjen leven als semi-nomaden. Ze houden schapen, geiten en rundvee; verder verbouwen ze met name tarwe. Ze hebben heel lang vrij geïsoleerd geleefd, vanwege het ruige gebied en klimaat. Ze zijn heel gastvrij en zijn georganiseerd in familieclans. Ze hebben weinig onderwijs gehad. In Iran leeft de helft nu in steden.
Er is een sterke samenhang met het Koerdische volk. Eerst waren de Baloetsjen aanhangers van het zoroastrisme, maar nu rekenen de meeste Baloetsjen in Centraal-Azië zich tot de islam. Sommige etnische subgroepen onder de Baloetsjen hebben delen van de Bijbel beschikbaar. Er is weinig bekend over christenen onder de Baloetsjen; aangenomen wordt dat er kleine aantallen gelovigen zijn onder dit volk. 

• Bid dat er een lokale gemeente zal ontstaan onder de Baloetsjen.
• Vraag de Heilige Geest de harten van alle Baloetsjen toegankelijk te maken om het evangelie te kunnen ontvangen.
• Bid dat kerken en zendingsorganisaties visie en strategie ontwikkelen om dit grote volk met al zijn subgroepen te bereiken.