People International

Tartaren

Aantal: 6.377.400 

Landen: o.a. Oezbekistan en Kazachstan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 128

De voorouders van de Tartaren waren nomaden en kwamen uit het noordoostelijke deel van Mongolië. Ze zijn bekend om hun boogschieten, de naam Tartaar betekent ook boogschutter. Door diverse veldslagen en oorlogen zijn ze door de eeuwen heen over verschillende landen verspreid. Veel Tartaren werken als kooplieden en leven niet meer volgens hun oorspronkelijk traditionele stammenstructuur.

De Tartaren spreken Kazachs Tartaar; ook hebben velen Russisch als moedertaal. De meeste Tartaren rekenen zich tot de soennitische islam; daarnaast hebben ze hun eigen specifieke heilige personen en plaatsen.
Ze hebben slechte ervaringen met de Orthodoxe kerk, die hen onder dwang probeerde te bekeren tot het christendom. In de 19e eeuw was er zelfs een soort tegenbeweging van Tartaren in Kazachstan die de islam daar verder wilden verspreiden.

Er zijn naar schatting enkele tienduizenden christenen onder de Tartaren. Er is weinig bekend over hun situatie.  

Gebed
• Bid voor geestelijke honger onder dit volk. Bid dat zij op zoek zullen gaan naar de waarheid en bid dat Gods waarheid hen zal vrijzetten. Bid dat God het volk geneest van wonden uit het verleden. Bid dat Jezus zich aan hen zal openbaren en dat zij redding mogen vinden in Hem.
• Bid voor werkers, die het evangelie van Jezus Christus gestalte geven.
• Bid voor bescherming van Tartaarse christenen; bid dat er gezonde christelijke gemeenschappen zullen ontstaan onder de Tartaren.