Het inkomen van onze zendelingen kan op verschillende manieren zijn opgebouwd. Veel zendingswerkers hebben een achterban die hen financieel ondersteunt. Sommige werkers komen op een plaats waar een betaalde functie is, en zullen daarvoor een marktconform Centraal-Aziatisch salaris ontvangen. Enkele zendelingen hebben een combinatie van deze inkomstenvormen. People International Nederland betaald geen salarissen uit. We zijn in die zin een uitzendbureau en geen werkgever. Overigens is ons theologische uitgangspunt dat de gemeente of kerk waarvan de zendeling lid is in Nederland de werkers uitzendt.