Turkije – update 10

‘Gaan jullie ons ook verlaten?’ Dat is de grote vraag voor veel mensen in het aardbevingsgebied, zeker nu veel grote noodhulporganisaties uit het gebied vertrekken. Maar met dank aan God en aan u als bidder of donateur mogen de christelijke hulpverleners in het gebied hen geruststellen: ‘Wij blijven.’

Een van onze partners vertelde deze week dat de noodhulp die zij bieden, steeds meer ook geestelijk betekenis krijgt. Zo merken zij dat de harten van de lokale mensen zachter worden, dat de vooroordelen over het christendom minder worden én dat er openheid ontstaat om het Evangelie van Jezus Christus te delen. Dat is belangrijk, want ook in de eerste eeuw na Christus was het de liefdevolle manier waarop christenen de armen dienden, die bijdroeg aan de groei van de kerk in dit gebied.

Nu er relaties zijn gevormd tussen christelijke hulpverleners en de mensen die in de tentsteden wonen, raakt men steeds meer nieuwsgierig naar de motieven van deze christenen en stellen dus vragen! Dank God voor deze bijzondere ontwikkelingen. Bid voor de overlevenden van de aardbeving dat hun ogen worden verlicht, om de Hoop waartoe zij geroepen zijn, te leren kennen (naar Efeziërs 1:18).