Turkije – update 13

Mustafa is een jongeman die alles verloor tijdens de aardbeving van vier maanden geleden. Hij is rijk aan initiatief en een natuurlijk leider. In plaats van bij de pakken neer te zitten, werd hij actief in het verzorgen van de plantsoenen in de directe omgeving van het tentdorp waar hij verblijft. In de avonden bezoekt hij mensen die het moeilijk hebben en probeert hen te helpen waar hij kan.

Op dit moment worden de tenten in zijn tentdorp vervangen voor houten barakken. De zomer dient zich aan en de temperaturen in de tenten kunnen oplopen tot wel 50 graden Celsius! Mustafa ziet de inzet van de hulpverleners en is dankbaar. Hij is een voorbeeld van iemand die niet alleen hulp ontvangt via onze christelijke partners, maar zelf betrokken is geraakt bij het geven van hulp. Er is relatie ontstaan die duurzaam van aard is.

Pas geleden deelde hij met de christelijke hulpverleners dat hij die zaterdag zou gaan trouwen. Het hele team werd uitgenodigd op dit belangrijke moment in zijn leven. Mustafa volgt op social media diverse christenen en geeft veel likes op Bijbelse content. Bid u mee dat Mustafa en zijn vrouw tot levend geloof in Jezus zullen komen?