Turkije – update 16

Dank u wel voor uw giften in de afgelopen periode! Recent hebben wij weer een groot geldbedrag overgemaakt aan onze lokale, christelijke partner in Turkije. En dat, terwijl de aardbeving nu bijna zeven maanden geleden is. Dankzij uw giften heeft People International Nederland tot op heden in totaal ruim €50.000,- bijgedragen aan noodhulp aan de overlevenden van de aardbeving.

Hoewel het bieden van noodhulp als zendingsorganisatie niet onze eerste focus is, heeft de aardbeving wel plaatsgevonden in ons werkgebied. Daarom heeft People International vanaf het eerste moment gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de lokale kerk in Turkije zoveel mogelijk te ondersteunen.

We zijn onder de indruk hoe deze relatief jonge én kleine kerk haar rol heeft opgepakt. De kerk is trouw in de hulp die zij biedt. Hier zien we ook onze rol: het versterken van de lokale kerk, zodat zij in staat zijn én blijven om het evangelie handen en voeten te geven aan de lokale bevolking. Ook nu of misschien wel juist nu.

Opdat mensen in nood, die Jezus nog niet kennen, mogen ontdekken wie Hij is. Dat er hoop is omdat Hij de gebrokenheid van deze wereld gedragen heeft. Uw gift blijft welkom.