Turkije – laatste update

Het einde van het jaar 2023 staat voor de deur. Het was aan het begin van dit jaar dat we werden opgeschrikt door de grote aardbeving in Turkije. De tragiek van de vele doden en verwoeste gemeenschappen is immens. De wederopbouw zal naar verwachting nog jaren duren.

People International dankt u hartelijk voor uw ruimhartige gift(en) voor de noodhulp aan de aardbevingsslachtoffers. Mede dankzij u hebben we voor €60.000,- bijgedragen aan deze hulp! Deze gelden zijn van grote waarde gebleken in de eerste fases van noodhulp na de aardbeving.

In de afgelopen tijd zijn de donaties voor de hulp aan de aardbevingsslachtoffers sterk teruggelopen. Daardoor kunnen we niet langer garant staan dat elke gift die na deze datum nog binnenkomt voor noodhulp Turkije, aan dit specifieke doel wordt besteed. Donaties die toch nog binnenkomen, worden om die reden mogelijk bestemd voor vergelijkbare projecten. Mocht u hier vragen over hebben, horen we graag van u!

Uw gebed voor de overlevenden van de aardbeving én voor de hulpverleners, blijft van groot belang. We zijn dankbaar voor de mensen die mede door contacten met onze werkers, tot geloof zijn gekomen. Bidt u mee dat vele anderen ook levende hoop in Jezus zullen vinden?