Turkije – update 3

Veel dank voor uw giften tot nu toe! Deze week is er opnieuw een overweldigend bedrag van omstreeks €10.000 door u overgemaakt. Met uw giften dragen we via onze christelijke partners verder bij aan de noodhulp in Turkije. Ondanks dat de nieuwsberichten bij ons afnemen, gaat het werk daar volop door.

Het zoeken naar overlevenden wordt na elf dagen steeds minder. De vernietigende sporen van de aardbeving zijn over een gebied van Utrecht naar Parijs zichtbaar. Vele gebouwen zijn ingestort, miljoenen mensen zijn dakloos geworden. Hulpverleners werken onophoudelijk om tenten te bouwen en mensen te voorzien van eten, drinken en dekens. De Turkse kerk is, ondanks grote verliezen die zij zelf heeft geleden, massaal betrokken in het uitdelen van deze eerste levensbehoeften. Zo geven christenen elders in het land opvang aan getroffenen uit het aardbevingsgebied en worden er talloze hulppakketten die kant op verstuurd. Bid u dat ondanks de onvoorstelbare ellende, zeer vele mensen aangeraakt zullen worden door Gods liefde?

Graag we delen we een kort getuigenis met u: twee kinderen lagen dagenlang onder het puin. Toen zagen zij een man in het wit die voor hen zorgde. Bid u mee dat deze Man in het wit zich zal laten zien aan alle getroffenen?