Turkije – update 6

Het is nu meer dan een maand geleden dat het grensgebied van Turkije en Syrië werd getroffen door meerdere zware aardbevingen. Direct na de eerste grote aardbevingen op maandagochtend 6 februari startte People International met het bieden van noodhulp in het getroffen gebied. Hoe is de situatie daar nu en welke hulp is er precies gegeven?

Deze week zijn er op één plek 500 matrassen, 500 dekens en 50 tenten uitgedeeld. Op een andere plek is een grootschalige noodkeuken opgezet waar dagelijks 15.000 mensen gevoed worden. In verschillende steden en dorpen in het getroffen gebied zijn distributiepunten ingericht van waaruit hulpgoederen worden verspreid. De Turkse kerk heeft een actieve rol en coördineert verschillende initiatieven waar hulp het meest nodig is; People International ondersteunt daarbij.

De hulpverlening nu richt zich vooral op het bouwen van tenten, het voeden en kleden van mensen die alles hebben verloren. Als de mensen in tenten wonen, wordt er ook psychologische hulp geboden en wordt er met mensen meegedacht over goede zorg voor de kinderen die geen school meer hebben om naartoe te gaan. Onze hulp is erop gericht dat mensen in hun grote nood Gods liefde ervaren, zodat zij straks de draad van het leven weer kunnen oppakken. Blijft u meebidden?