Turkije – update 7

Enkele dagen geleden is het aardbevingsgebied in Turkije getroffen door hevige overstromingen. Opnieuw zijn daar mensen bij omgekomen, waaronder mensen die al in containerwoningen verbleven. Daarnaast heeft de ramp ook toegeslagen in een gebied waar People International heeft bijgedragen aan de bouw van tenten. Woorden schieten tekort wat de mensen in dit gebied meemaken. Heer, ontferm U.

Ondanks dat er maar geen einde lijkt te komen aan de tragische gebeurtenissen, verwonderen we ons in dankbaarheid over hoe de Turkse kerk haar plek inneemt. Sinds de eerste aardbeving begin februari heeft zij in eenheid noodhulp gegeven aan de vele getroffenen in het gebied. Bij de vorige zware aardbeving van 1999 waren het nog vooral buitenlandse christenen die hulp gaven. Nu is het de Turkse kerk die een aanzienlijk deel van de noodhulp coördineert. We verheugen ons dan ook in de geestelijke groei van Turkse kerk in de afgelopen twintig jaar.

Bid dat de Turkse christenen niet ontmoedigd zullen raken nu ramp op ramp hun land treft. Bid dat zij vastberaden zullen zijn in het uitdragen van Gods liefde en redding voor de mensen. En bid dat zij die zonder hoop zijn, Jezus zullen vinden.