Turkije – update 8

People International is dankbaar voor al uw giften in de afgelopen tijd. Door uw donaties hebben we nu toe in totaal ongeveer €25.000,- aan noodhulp overgemaakt aan de christelijke hulporganisatie die wordt geleid door de Turkse kerk.

In onze updates heeft u regelmatig iets over de rol van de Turkse kerk kunnen lezen. Er is grote reden tot dankbaarheid voor de Turkse kerk en zij blijft uw gebed nodig hebben. Waar de vele buitenlandse hulp in de beginfase vaak korte termijn gericht was, is de hulp van de Turkse kerk logischerwijs gericht op de lange termijn. Dat is belangrijk, want naar schatting 1,5 miljoen mensen zijn als gevolg van de aardbevingen hun huis kwijtgeraakt. Daarom blijft de kerk teams inzetten voor de bouw van tenten en het distribueren van hulpgoederen. Dit zal nodig zijn totdat al deze mensen hun huizen weer hebben wederopgebouwd en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Bid u mee voor al diegenen die hun werk tijdelijk opzij zetten om in het getroffen gebied tot zegen te zijn? Bid dat zij niet uitgeput raken en steeds weer nieuwe kracht zullen hebben. Bid dat de liefde van Jezus op velen een blijvende indruk zal maken.