ANBI

People International is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je gift voor het werk van People International is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst. Uitgebreide informatie over ons beleid en activiteiten vind je in ons jaarverslag.

People International heeft geen personeel in dienst en er worden geen salarissen uitbetaald.  Kantoormedewerkers, de directeur en de bestuursleden zetten zich met groot enthousiasme in als vrijwilligers voor de doelstellingen van People International en ontvangen desgewenst een reis- en/of onkostenvergoeding.  

Lees hier het Jaarverslag van 2023.
Formulier publicatieplicht ANBI Algemeen