Over ons

WIE ZIJN WIJ?

People International is een zendingsorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bereiken van de onbereikte bevolkingsgroepen van Centraal-Azië. Wij zoeken hen op in hun thuisland, maar ook in grote steden waar veel Centraal-Aziaten verblijven, zoals Londen en Moskou. Centraal-Azië is een gebied waar slechts een fractie van de mensen Jezus kent. De meeste inwoners zijn moslim en er zijn maar weinig zendelingen actief in dit gebied. Er is dus een grote geestelijke nood. People International richt zich juist op deze vaak vergeten volken, omdat wij geloven dat God houdt van mensen uit alle volken.

We geven onze missie vorm door op te trekken met de mensen, terwijl we in hun land actief zijn als humanitair werker, ondernemer, onderwijzer, etc. We delen ons leven en getuigen van de verlossing door Jezus Christus. Vriendschapsevangelisatie past goed in de cultuur van Centraal-Azië. 

Het is niet het gebied waar je vrijuit op een sinaasappelkistje het evangelie kunt verkondigen. We streven ernaar dat er door ons getuigenis groepen gelovigen ontstaan die een gemeente van Christus vormen. We ondersteunen deze gelovigen in hun geestelijke groei, zodat zij kerk kunnen zijn op een manier die past binnen de eigen cultuur. We ondersteunen de christenen om uit te reiken naar hun eigen buren, familie en landgenoten. Bemoediging en onderwijs zijn erg belangrijk voor de kleine gemeenten in Centraal-Azië.

People International is een internationale organisatie en wij werken vanuit verschillende kantoren wereldwijd. Het hoofdkwartier is gevestigd in Engeland. Hoewel elk kantoor vrij is in praktische uitvoering, werkt iedereen volgens gezamenlijke kernpunten en een strategisch raamwerk. Op het zendingsveld werken zendelingen uit verschillende landen samen in internationale teams.

Stichting People International Nederland bestaat sinds 1987. In Nederland is People International aangesloten bij MissieNederland en heeft sinds 1998 een partnership met de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) en sinds 2009 met de Christelijk Gereformeerde Kerken.  

WAT WIJ GELOVEN

Als interkerkelijke organisatie erkennen de leden van People International hun diversiteit in culturen en kerkelijke achtergronden. We zijn, samen met de lokale kerk in Centraal-Azië, een eenheid als lichaam van Christus, toegewijd om samen te werken en relaties met elkaar aan te gaan in genade, nederigheid en liefde. In alle dingen streven we ernaar om vriendelijk, gevoelig en liefdevol naar elkaar te zijn, de eenheid te zoeken en de vrede te bewaren. Door zo samen te werken laten we de eenheid in Christus zien aan zowel hen die God nog niet kennen als aan de ontluikende kerk in Centraal-Azië.

Contact 
Bel of mail ons voor actuele vacatures, meer informatie of een afspraak.

ANBI

People International is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je gift voor het werk van People International is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

Uitgebreide informatie over ons beleid en activiteiten vind je in ons jaarverslag.

People International heeft geen personeel in dienst en er worden geen salarissen uitbetaald. 

Kantoormedewerkers, de directeur en de bestuursleden zetten zich met groot enthousiasme in als vrijwilligers voor de doelstellingen van People International en ontvangen desgewenst een reis- en/of onkostenvergoeding.


PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens People International van u verzamelt via onze interactie met u en hoe we die gegevens gebruiken. 


Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of anderszins, gaat u ermee akkoord dat People International uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Omdat uw privacy erg belangrijk is voor ons, gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. People International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.   

Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van: 
informatie verstrekt door werkers, kandidaten, donateurs, relaties en vrijwilligers en 
data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.      
Verwerking van uw gegevens 
People International houdt een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens worden vastgelegd. Dit doen wij om uw opdracht aan ons uit te voeren, zoals het verzenden van nieuws- en gebedsbrieven, het verwerken van uw donatie in onze financiële administratie, het vinden van een geschikte plaats op het veld, etc. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt o.a. via de website, aanmeldingsformulieren, machtigingskaarten voor donaties of persoonlijke gesprekken.   

Gebruik van e-mail gegevens 
Wanneer u uw e-mailadres aan People International hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk. Omdat we u graag informeren over zaken die u aanspreken, proberen we aan de hand van uw lees- en klikgedrag onze informatievoorziening aan u te optimaliseren. Ons administratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij u meer gerichte informatie kunnen aanbieden, bijvoorbeeld over een specifiek project waaraan u gedoneerd heeft.  U kunt aan ons kantoor kenbaar maken als u daar bezwaar tegen heeft. 

Bezoek aan onze website 
People International gebruikt op haar website geen cookies. Wel worden ter optimalisatie van de website geanonimiseerde gegevens opgeslagen in de bezoekersstatistieken. Wij gebruiken die statistieken om onze website te optimaliseren aan uw wensen. 

Bescherming van uw gegevens 
People International heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Dus uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.   

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw (adres)wijzigingen of een verzoek uw gegevens uit onze database te verwijderen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier aan ons doorgeven.   

Vragen over privacy beleid
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, willen we u uitnodigen contact met ons op te nemen.