People International

Afghanistan

Oppervlakte:  652.225 km2  

Hoofdstad:  Kabul  

Inwoners: 36.279.000  

Aantal etnische volken:  72  

Onbereikt:  99,9%  

Hoofdgodsdienst: Islam (99,8%) 

Christen:  0,03% 

Ranglijst christenvervolging:  2

Dankpunten
Ondanks de enorme chaos in het land en de zware islamitische druk, groeit het aantal christenen. 20 jaar geleden waren slechts enkele tientallen Afghaanse gelovigen bekend, nu zijn dat er naar schatting enkele honderden. Een geweldig dankpunt. Bid voor hun veiligheid en volharding in het volgen van Jezus. 
• Dank voor de toename van christelijke media voor de Afghaanse bevolking die gericht is op evangelisatie en discipelschap.

Gebedspunten
De onrust van de afgelopen 30 jaar zorgde voor een enorme armoede. De Sovjets, de Mujahedeen en de Taliban hebben allemaal weinig tot niets gedaan aan de opbouw van het land. Meer dan een miljoen inwoners zijn gestorven en naar schatting vier miljoen kinderen werden wees. Afghanen zien armoede en gebrek aan veiligheid als hun grootste probleem.

• Bid voor praktische en duurzame oplossingen voor dit land;
• Bid voor de onbereikte bevolkingsgroepen. De grootste hiervan zijn: Pashtun, Tadzjieken, Aimaq, Hazara, Oezbeken en Baloch. Afghanistan kent 38 inheemse talen. Er is in slechts één van deze talen een complete Bijbel, in één taal het Nieuwe Testament en er zijn in zeven talen gedeelten van de Bijbel beschikbaar. Een belangrijk gebedspunt is dat er meer Bijbelvertalingen komen.