People International

Rusland

Oppervlakte: 17.075.400 km² 

Hoofdstad: Moskou 

Inwoners: 135.405.523  

Aantal etnische volken: 160  

Volken onbereikt: 117 

Hoofdgodsdienst: Christendom  

Christen: 66,9%    

Ranglijst christenvervolging: n.v.t.

Dankpunten
In de laatste decennia – sinds de val van het IJzeren Gordijn – hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in Rusland. Zo waren er talloze mogelijkheden ontstaan voor evangelisatie en kerkplanting; maar sinds enkele jaren neemt de druk op christenen weer toe en worden vrijheden ingeperkt. Deze en andere zaken leiden er toe dat het bereiken van totaal onbereikte volken steeds weer moeilijker wordt. 

Gebedspunten
De kerk in Rusland kent grote uitdagingen; bid dat kerkelijke gemeentes plaatsen zijn waar gelovigen leren wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Bid dat christelijke leiders goede voorbeelden zullen zijn. Bid voor bijbels onderwijs, zodat christenen toegerust zijn om naar hun naasten in nood om te zien. Bid dat de vele onbereikte volken van Rusland bereikt zullen worden met het evangelie van Jezus Christus.