People International

Abaza

Aantal: 59.000 

Landen: Rusland, Georgië en Turkije 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.01%

Materialen: gedeeltelijke Bijbelvertaling 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Abaza
Ongeveer 2500 jaar geleden werden de Abaza als volk ontdekt door zeevaarders. Deze gemeenschap, gevestigd aan de kust van de Zwarte Zee, staat van oudsher bekend om hun strijdlustigheid en genadeloze karakter. De Abaza-taal, voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen, kent een alfabet met meer dan vijftig medeklinkers en slechts twee klinkers.
 
Tijdens het Ottomaanse rijk bekeerden de Abaza zich tot de islam, waarbij deze geloofsovertuiging vermengd werd met hun oorspronkelijke vooroudergeloof. Tegenwoordig is het merendeel van de Abaza actief in de landbouw, waar ze vee houden en gewassen zoals tabak, thee, fruit en groente verbouwen. Door hun beroep en levensstijl woont 90% van de Abaza op het platteland, maar hun eigen cultuur dreigt verloren te gaan door assimilatie in het land waar ze wonen. Desondanks organiseren ze speciale dagen om hun tradities te koesteren.
 
Gastvrijheid is een essentieel element in de Abaza-cultuur. Een gast wordt met hetzelfde respect behandeld als een vader of grootvader en krijgt een ereplaats aan tafel.
 
Abaza-vrouwen trouwen doorgaans op jonge leeftijd, rond hun twintigste, terwijl mannen pas in hun dertigste of veertigste trouwen. Trouwen binnen de familie is strikt verboden, zelfs met iemand die dezelfde achternaam draagt als een van de grootouders. 


Gebed
• Bid voor de paar Abaza-gelovigen dat zij Jezus navolgen en vriendelijk en vergevingsgezind zijn naar anderen.
• Bid voor de voortgang van het Bijbelvertaalwerk van de Abaza Bijbel.
• Bid dat de gelovigen moed zullen hebben om hun geloof in Jezus te delen met de mensen om hen heen.