People International

Adyghe

Aantal: 540.000

Landen: Rusland, Turkije en Irak

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: Nieuwe Testament

Aantal zendelingen nodig: 11

De Adyghe
Binnen de Adyghe-cultuur staat respect, gastvrijheid en eerbied voor ouderen centraal, geworteld in een oud systeem van regels dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Gastheren worden geacht hun leven te geven om hun gasten te beschermen, terwijl van gasten verwacht wordt dat ze hun gastheren eren en vriendelijk behandelen.
 
Volksdansen spelen een belangrijke rol bij de Adyghe en worden gebruikt om verhalen te vertellen over relaties, oorlogsvoorbereiding, oogsttijd en het tonen van kracht. Deze verhalen worden al eeuwenlang doorgegeven.
 
Ooit woonden de Adyghe meer dan 1000 jaar in de Noord-Kaukasus, maar in de 19e eeuw werden ze door de Russen veroverd en verspreid over het Ottomaanse rijk. Hoewel zo'n 90% van de Adyghe niet meer in de Noord-Kaukasus leeft, beschouwt elke Adyghe dit gebied als heilig thuisland. De Adyghe zelf beschrijven dat er in de negentiende eeuw een genocide heeft plaatsgevonden en dat zeer veel Adyghe toen zijn omgekomen.
 
Familie neemt een centrale plaats in binnen de Adyghe-cultuur, met soms vier of vijf generaties die samen in één huis leven. Traditiegetrouw droeg een Adyghe-man altijd een dolk, die essentieel was vanwege het belang van bloedwraak in hun cultuur. De jongere generatie staat vaak tussen de tradities van hun volk en de levensstijl van de moderne wereld.
 
Er is van slechts enkele Adyghe bekend dat ze christen zijn.  

Gebed
• Bid voor mensen die de Adyghe zullen bereiken en hen het leven van Jezus voorleven.
• Bid dat leiders van de Adyghe dromen en visioenen ontvangen waarin ze Jezus ontmoeten en dat ze daardoor open zullen staan voor het evangelie.
• Bid dat het bolwerk van spirituele apathie wordt doorbroken en de Adyghe op zoek gaan naar waarheid, Jezus vinden en Hem volgen.