People International

Afshari

Aantal: 415.000

Landen: Afghanistan en Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling compleet

Aantal zendelingen nodig: 9

De Afshari
De Afshari komen uit Azerbeidzjan, maar tegenwoordig bevinden ze zich voornamelijk in Afghanistan en Iran. De Afshari-taal behoort tot de Turkse taalgroep, maar vertoont ook invloeden van de Perzische en Azerbeidzjaanse taal.
 
Traditioneel houden Afshari-mannen zich bezig met veehouderij, terwijl vrouwen betrokken zijn bij het weven van tapijten. Historisch gezien leefden ze in grote families in zwarte tenten gemaakt van geitenhaar. Ze waren nomaden die zich met hun kuddes verplaatsten op kamelen of paarden. Tegenwoordig maken ze voornamelijk gebruik van brommers of vrachtwagens, maar behouden ze nog steeds hun traditie van het verplaatsen van kuddes van winter- naar zomerweiden.
 
De Afshari zijn voornamelijk moslims en volgen de ithna ashari traditie, maar er zijn ook hanafitische moslims onder hen. Tot de twintigste eeuw identificeerden de meeste Afshari zich meer als moslim dan als Azerbeidzjaans. Ze geloven dat het hebben van een spirituele gemeenschap met de islam belangrijker is dan het behoren tot een specifieke natie.
 
Historisch gezien stonden de Afshari sceptisch tegenover het evangelie. Desondanks is de Bijbel al vertaald in hun taal en is de Jezus-film beschikbaar, wat mogelijkheden biedt voor verspreiding van christelijke boodschappen onder de Afshari. 

Gebed
• Bid dat christelijke radio-uitzendingen de mensen van vrede van de Afshari zullen bereiken.
• Bid dat de Afshari de boodschap van Jezus zullen accepteren en de mogelijkheid hebben om te groeien in Hem.
• Bid dat er een gemeente wordt geboren en zal groeien onder de Afshari.