People International

Aimaq

Aantal: 2.206.400 

Landen: o.a. Afghanistan, Turkmenistan en Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen 

Aantal zendelingen nodig: 46

De Aimaq
De Aimaq leven hoofdzakelijk als nomaden in Afghanistan. De meeste Aimaq zijn moslim. De mannelijke identiteit is belangrijk voor dit volk, dit bepaalt mede hun etnische identiteit. Tegelijk hebben vrouwen onder hen een hoge status in vergelijking met de omliggende volken. Zo mogen vrouwen deelnemen aan groepsgesprekken als er buitenstaanders bij zijn en mogen ze ook deels meebeslissen in het kiezen van een man.

De naam van de Aimaq komt van het Mongoolse woord voor ‘stam.’ Voor veel Aimaq is hun belangrijkste bron van inkomsten vandaag de dag het weven van tapijten of het houden van vee. Het aantal stuks vee dat ze hebben, bepaalt de mate van welvaart.

Er is geen Bijbelvertaling beschikbaar in de eigen taal. Het is niet bekend of de Aimaq op enige andere manier toegang hebben tot het evangelie van Jezus Christus. Er zijn voor zover bekend zeer weinig christenen onder de Aimaq. Dit onderstreept de urgentie voor gebed voor dit volk.  

Gebed 
• Bid voor een Bijbelvertaling en aanvullend discipelschapsmateriaal in hun taal. Bid dat de Heilige Geest krachtig onder hen zal werken.
• Bid dat God werkers roept om de Aimaq over Jezus te vertellen. 
• Bid dat de Aimaq ontvankelijk zullen zijn voor de onvoorwaardelijke liefde van Jezus en zullen leren hoe ze Jezus kunnen volgen.