People International

Aimaq

Wereldpopulatie: 1.721.000 

Landen: Iran en Afghanistan

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 0,00%

Bijbelvertaling: Ontbreekt

De Aimaq zijn van oorsprong nomaden en hun maatschappijstructuur is gebaseerd op het patriarchale gezin, wat ook hun etnische identiteit bepaalt. Ondanks dat hun belangrijkste economische bron tegenwoordig tapijtweven is, meten ze hun welvaart af aan het aantal stuks vee dat ze hebben. De vrouwen onder hen hebben een hoge status in vergelijking met de omliggende volken: ze mogen deelnemen aan groepsgesprekken als er buitenstaanders bij zijn en mogen ook deels meebeslissen in het kiezen van een man.

• Bid voor een Bijbelvertaling en andere christelijke literatuur in hun taal. 
• Bid dat God mensen roept om de Aimaq over Jezus te vertellen. 
• Bid dat deze stammen ook zullen horen van de liefde van Jezus en zullen leren hoe ze Jezus kunnen volgen.

dargienen