People International

Ainu

Aantal: 12.000 

Land: China 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Ainu
De Ainu leiden een eenvoudig herdersbestaan in zeer afgelegen en soms moeilijk toegankelijke gebieden in het westen van China. De meeste Ainu rekenen zich tot de islam. Bijna niemand onder de Ainu heeft Arabisch geleerd; dit betekent dat zelfs geestelijk leiders vaak niet zelf uit de Koran kunnen lezen. Hoewel hun religie dezelfde is van de vaak dichtbij wonende Oeigoeren, worden ze door hen veracht; ze worden ‘bedelaars’ door hen genoemd. Het is niet bekend wat de reden hiervan is. Hun aan het Farsi gelieerde taal doet vermoeden dat zij sinds zeer lange tijd in Centraal-Azië wonen.

De meeste Ainu hebben geen kennis van het evangelie; slechts een enkeling heeft het Goede Nieuws te horen gekregen via christelijke radio-uitzendingen in de Oeigoerse taal. De Ainu verlangen naar acceptatie van de Oeigoeren en daarvoor is het belijden van de islam een vereiste, wat een obstakel vormt voor het ontvangen van het evangelie van Jezus Christus. Het is niet bekend of er christenen zijn onder de Ainu. Dit onderstreept de urgentie voor gebed voor dit volk.  

Gebed
• Bid voor de vertaling van de Bijbel in hun eigen taal.
• Bid dat de Ainu hun waarde en identiteit zullen vinden in Jezus Christus; bid dat zij in relatie met Hem zullen komen.
• Bid dat de Heilige Geest krachtig zal werken door de boodschap van de christelijke radio-uitzendingen.