People International

Akhvakh

Aantal: 6.700

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.03%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Akhvakh
De Akhvakh vormen een klein volk met een eigen taal, hoofdzakelijk woonachtig in negen dorpen. Sinds de zevende eeuw is hun gebied voortdurend blootgesteld aan buitenlandse invasies. Net als veel Kaukasus volken zijn de Akhvakh voornamelijk afhankelijk van veeteelt, met schapen, koeien en paarden als belangrijke bronnen. In recentere jaren heeft landbouw ook een rol gespeeld. Alcoholmisbruik is echter een aanzienlijk probleem in hun samenleving, net zoals bij de naburige volkeren.
 
Ondanks hun islamitische geloof vermengen de Akhvakh dit met bijgeloof en animisme. Bijvoorbeeld, bij ziekte schrijft de moellah verzen van de Koran op papier dat wordt geweekt in water, waarvan de zieke persoon moet drinken voor genezing. Ook is het uitdrijven van boze geesten als iemand veel ongeluk heeft, iets wat men doet.
 
In de jaren twintig van de twintigste eeuw raakten de dorpen van de Akhvakh minder geïsoleerd onder het Sovjet-systeem, dat tot doel had hun mentaliteit en cultuur te veranderen om deze in lijn te brengen met de Sovjet-Unie. Echter, dit proces ging niet zonder weerstand, en veel Akhvakh-nationalisten werden vermoord. Na de Tweede Wereldoorlog zette de culturele verandering door, waarbij de jongere generatie zich aanpaste aan het Sovjet-systeem en de oude gewoonten en tradities langzaam in de vergetelheid raakten.
 
Op dit moment zijn er naar verluidt slechts een paar gelovigen onder de Akhvakh. 

Gebed
• Bid voor de enkele gelovigen onder de Akhvakh, dat ze standvastig zijn en Gods liefde en genade tonen aan hun gemeenschap.
• Bid dat er gelovigen zullen uitreiken naar de Akhvakh en Gods aanwezigheid in de gemeenschap zullen brengen.
• Bid voor de totstandkoming van een Bijbelvertaling in de Akhvakh-taal om Gods Woord toegankelijk te maken voor dit volk.