People International

Akkin

Aantal: 103.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling compleet

Aantal zendelingen nodig: 2

De Akkin
Na de Tweede Wereldoorlog werden de Akkin door de KGB beschuldigd van collaboratie, wat resulteerde in massale deportaties naar Centraal-Azië. Na dertien jaar mochten ze terugkeren naar de Kaukasus, maar ontdekten dat hun dorpen waren ingenomen door andere volken. Conflicten en onrust over wie mocht wonen in de dorpen hielden aan van de jaren vijftig tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Uiteindelijk keerden de Akkin terug naar hun eigen dorpen, waar ze een sterke eigen identiteit en cultuur behouden.
 
Oorspronkelijk waren de Akkin soefi-soennitische moslims, maar extremistische groeperingen proberen soefi-praktijken in de regio uit te roeien. De Akkin worden ook betrokken in dit conflict en veel jonge mannen worden verleid om deel te nemen aan de strijd die in de regio wordt uitgevochten. De jonge mannen die dat niet willen, vluchten en gaan naar asielzoekerscentra in Europa. 

Gebed
• Bid dat de juiste zendelingen op het juiste moment de juiste relaties zullen opbouwen met de Akkin (Mattheüs 9:36-38).
• Bid dat christenen in Europa de Akkin in asielzoekerscentra opmerken en relaties ontstaan waarin de Akkin Jezus ontmoeten.
• Bid voor huiskerken in de Kaukasus, dat ze zullen uitreiken naar de Akkin en hen het hoopvolle evangelie van Jezus brengen.