People International

Akto Turkmenen

Aantal: 2.900

Landen: China

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Bijbelvertaling: ja 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Akto Turkmenen
De geschiedenis van de Akto Turkmenen is enigszins onduidelijk. Zelf beweren ze vanuit Samarkand (Oezbekistan) naar China te zijn gekomen. Hoewel de Chinese overheid hen beschouwt als Kirgizisch, tonen hun taal en gebruiken een nauwere verwantschap met die van de Oeigoeren.
 
De Akto Turkmenen staan bekend als bekwame schaapherders in het ruige landschap waar ze wonen. Hun voornaamste bron van levensonderhoud is wat de dieren hen bieden, aangevuld met aardappels, uien en kool. Interessant is dat ze hun boter bewaren in gedroogde schapen- of rundermagen.
 
Er is geen zendingswerk onder de kleine, maar trotse Akto Turkmeense bevolkingsgroep. En voor zover bekend is er ook geen enkele christen binnen deze groep. Ze hechten sterk aan hun islamitische overtuigingen en aan hun oeroude vorm van sjamanisme en zwarte magie. De beste kans voor hen om over Jezus te leren, zou mogelijk via Oeigoerse gospel radio-uitzendingen zijn die de afgelopen jaren in de regio zijn uitgezonden. 

Gebed
• Bid voor zendingswerkers die gedreven door de Heilige Geest zullen uitreiken naar deze mensen.
• Bid dat in de autoriteit van Jezus blokkades worden opgeheven die voorkomen dat de Akto Turkmenen tot Jezus komen.
• Bid voor een niet te stoppen beweging onder de Akto Turkmenen dat zij naar Jezus zullen aannemen.