People International

Andalal

Aantal: 62.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen 0.01%

Materialen: Nieuwe Testament

Aantal zendelingen nodig: 1

De Andalal
Er is beperkte kennis over de Andalal, wier taal tot de Avar-taalgroep behoort, een grote taalgroep in de Kaukasus, maar zo verschillend is per volk dat ze elkaar onderling niet kunnen verstaan. Net als andere volken in de regio zijn de Andalal hoofdzakelijk schaapherders. Ze vermijden contact met buitenstaanders en hebben geleerd vreemdelingen niet te vertrouwen. Binnen hun cultuur zijn begrippen als genade, vergeving en liefde grotendeels onbekend. Ondanks hun terughoudendheid zijn de dorpen waar de Andalal wonen historisch sterk verbonden, vooral in tijden van onrust waarin ze samen optrekken tegen een gezamenlijke vijand.
 
Uit een oude overlevering van een strijder die in 1837 tegen de Andalal vocht, wordt de Andalal als volgt beschreven: “Ondanks het feit dat ik al gewend was aan de atletische vormen van de Dagestani's, vielen de lokale bewoners op door hun lengte en stevigheid: in vergelijking met hen leken we gewoon pygmeeën. Met een ruige zwarte mantel op één schouder, een hoge hoed op, een lang geweer in zijn handen, een dolk en een pistool in zijn riem, een ronde zwarte baard, neerhangende wenkbrauwen, een arendsneus en Avar-ogen: dit zijn gewoon bandieten voor wie Spaanse of Italiaanse overvallers als jongens zouden hebben geleken.” 

Gebed
• Bid dat er zendelingen naar de Andalal gaan die vol zijn van de Heilige Geest, om Gods liefde en genade te delen.
• Bid voor de bekering van de Andalal tot Jezus, dat er een lokale kerk zal ontstaan die de liefde van Christus uitdraagt.
• Bid voor het volledig vertalen van de Bijbel in de taal van de Andalal, zodat Gods Woord toegankelijk is voor hun gemeenschap.