People International

Andi

Aantal: 31.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Materialen: Een paar Bijbelgedeelten 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Andi
De Andi bevolken de hooggelegen gebieden van Dagestan, bij de grens met Tsjetsjenië. Tot 1926 werden ze in Rusland erkend als een afzonderlijke etnische groep, maar daarna werden ze opgenomen onder het bredere Avar-volk. De Andi koesteren oude tradities, zoals bloedwraak, waarbij de cyclus van geweld al vele generaties voortduurt. Net als andere Kaukasische volken is vergeving en genade voor hen onbekend.
 
Hoewel de Andi moslim zijn, is hun geloof vermengd met heidense praktijken. Volgens het bijgeloof heeft elke persoon een ‘geest-achtige’ tegenhanger. De Andi geloven dat wat er in het leven van een persoon gebeurt, een herhaling is van wat er met zijn of haar dubbelganger is gebeurd.
 
Ze werken in de veeteelt en staan bekend om hun vakmanschap in goud- en metaalbewerking.
 
Van oudsher trouwen de Andi jong, al vanaf 15 jaar, en werd vroeger polygamie toegestaan. Tegenwoordig is monogamie gemeengoed en verschuift de leeftijd dat ze trouwen. Een bruiloft kan wel tot drie dagen duren, waarbij er ook paardenraces zijn.
De Andi hebben een eigen taal en ze wonen verdeeld over twaalf dorpen. Zo'n zeshonderd jaar geleden bekeerden ze zich tot de islam, maar van slechts één man is bekend dat hij volgeling van Jezus is. Zijn getuigenis benadrukt de verbazingwekkende liefde van God en de vreugde die hij ontving toen hij besefte dat God zijn Vader is. 

Gebed
• Bid voor de gelovige Andi-man en dat hij moedig stand zal houden.
• Bid dat de harten van de Andi zacht zullen worden voor het evangelie en dat zendelingen naar hen zullen uitreiken.
• Bid om Gods genade bij het prille begin van Bijbelvertaling in de Andi-taal, vooral voor het Evangelie van Lucas.