People International

Antsukh

Aantal: 52.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijke Bijbelvertaling 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Antsukh
In de zuidelijke bergen van Dagestan is identiteit een complex begrip voor de Antsukh. Ze kunnen zich identificeren als Antsukh, Avar, Dagestaans en Russisch staatsburger. Ondanks dit alles staan de Antsukh bekend om hun trots. Ze zijn met name trots op het feit dat een van hun mensen ooit president van Dagestan was. Deze trots, gecombineerd met weerstand tegen verandering en argwaan jegens buitenstaanders, heeft hen tot nu toe weerhouden van nederigheid om de Redder te omarmen.
 
Het leven is moeilijk voor de Antsukh, vooral gezien de zware winters en de historische conflicten met omliggende volken. Ze hebben hun eigen taal die in ongeveer zestig dorpen wordt gesproken. Hoewel ze beweren islamitisch te zijn, wordt dit niet altijd in praktijk gebracht in hun dagelijks leven. 

Gebed
• Bid dat de Heilige Geest gaat werken onder de Antsukh en dat Zijn kracht zichtbaar wordt in hun gemeenschap.
• Bid dat volgelingen van Jezus effectieve manieren vinden om het evangelie te delen met de Antsukh.
• Bid voor hen die openstaan voor de uitnodiging van Jezus, dat ze boven eeuwenoude denkwijzen uitstijgen en moedig zullen reageren op Zijn uitnodiging.