People International

Archi

Aantal: 2.100

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Archi
Hoog in de zuidelijke bergen van Dagestan houden de robuuste Archi vast aan hun unieke identiteit. Ze beweren niet af te stammen van andere groepen, maar echt op zichzelf te staan. De Archi hebben hun eigen taal die wordt gesproken in acht dorpen in het zuiden van Dagestan waar ze wonen. Deze taal is niet geschreven, alleen gesproken. In 1836 werd over de Archi-taal geschreven: "God schiep naties en volken; er waren veel minder talen dan volkeren. God gaf verschillende volkeren één gedeelde taal, maar alle volkeren weigerden de moeilijkste taal ter wereld te accepteren, die uiteindelijk de taal werd van de minst talrijke mensen ter wereld: de Archi-taal en Archi-mensen."
 
Drie maanden per jaar komt de hele gemeenschap samen voor gezamenlijk werk. De Archi-cultuur is een van de meest uitgesproken en best bewaarde in Dagestan, hoewel ze tegenwoordig slechts met een klein groepje zijn. Ze staan bekend om hun vaardigheden in schapenhoeden en het weven van handwerken.
De Archi bekeerden zich ruim duizend jaar geleden tot de islam. 

Gebed
• Bid dat het evangelie de harten van de Archi zal bereiken.
• Bid dat de mensen ontvankelijk zullen zijn voor de genade en vrede van Jezus, en dat hun cultuur niet doorslaggevend zal zijn.
• Bid voor de vorming van een gemeente onder de Archi en voor de vertaling van de Bijbel in hun taal.