People International

Astiani

Aantal: 28.000 

Land: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Astiani
De Astiani vormen één van de vele etnische volken in Iran. Ze leven vaak als herders en wonen in het Tafres-gebergte, ruim tweehonderd kilometer ten zuidwesten van Teheran. Het bestaan van de Astiani gaat terug tot de elfde eeuw. Ze spreken het Ashtiani, een Perzische taal. Daarnaast spreken ze ook Farsi, de voertaal van Iran. Helaas hebben weinig kinderen en jongeren toegang tot onderwijs. De medische zorg onder de Astiani is slecht en er is een zeer hoge kindersterfte. Er is geen Bijbel of ander christelijk materiaal in het Ashtiani. Iran is zeer moeilijk toegankelijk voor zendingswerkers. Er zijn enkele christenen onder de Astiani. 

Gebed 
• Bid voor gebedsteams die actief voor deze bevolkingsgroep gaan bidden. 
• Bid voor een betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg; bid dat de hoge kindersterfte zal worden teruggedrongen. 
• Dank en bid voor de enkele christelijke Astiani die er zijn, dat ze het evangelie zullen delen met hun volksgenoten. 
•  Bid dat (delen van) de Bijbel vertaald worden in het Astiani en dat er aanvullende christelijke materialen beschikbaar komen in het Ashtiani.