People International

Aynallu

Aantal: 6.900

Landen: Iran

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling compleet

Aantal zendelingen nodig: 1

De Aynallu
De Aynallu zijn toegewijde moslims en hun leven wordt sterk beheerst door hun geloof. Ze leven in stammen, waarbij elk stamhoofd de leiding heeft en aan wie iedereen verantwoording verschuldigd is.
 
Hoewel de Bijbel volledig is vertaald in de Aynallu-taal en de Jezus-film beschikbaar is, lijken de Aynallu nog steeds onbereikt te zijn, en er zijn geen voorbeelden bekend van Aynallu die gebruik maken van deze christelijke materialen. Ondanks de groei van de kerk in Iran, is er nog geen merkbare impact onder de Aynallu-gemeenschap.

Gebed
• Bid voor veranderingen onder de leiders van de Aynallu dat zij Jezus leren kennen en Hem zullen delen met de mensen van de stam.
• Bid dat er Aynallu-discipelen geestelijk geboren zullen worden die anderen tot discipelen zullen maken, vooral gezinsleiders die hun families tot de Heer zullen leiden.
• Bid dat er een beweging tot Jezus komt onder de Aynallu-bevolking in Iran.