People International

Azeri

Aantal: 9.140.000 

Landen: o.a. Azerbeidzjan, Rusland en Georgië 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 181

Verreweg de meeste Azeri wonen in Azerbeidzjan. Er is een relatief grote diaspora van ongeveer één miljoen in andere Centraal-Aziatische landen; daarnaast wonen er ook nog omstreeks 150.000 Azeri’s in zowel Noord-Amerika als in Europa.

De meeste Azeri rekenen zich tot de islam. Veel Azeri geloven dat een geestelijke gemeenschap van islam belangrijker is dan het zijn van een natie. Tot de twintigste eeuw identificeerden de meesten zich eerder als moslim dan als Azerbeidjaans of Turks. Vandaag de dag is er een veelal lage religieuze betrokkenheid onder het Azeri volk. De meeste vrouwen gaan ongesluierd door het leven en werken buitenshuis.

De meeste Azeri wonen in landen waar formeel godsdienstvrijheid is, maar in de praktijk ligt dit meestal ingewikkelder. De complete Bijbel en Jezus-film zijn beschikbaar in het Noord-Azerbeidjaans. Het is niet bekend in hoeverre deze materialen worden gebruikt en er dus kennis aanwezig is van het evangelie. Er zijn naar schatting enkele tienduizenden christenen onder de Azeri.  

Gebed
• Dank God voor een complete Bijbel in het Azeri. Bid voor de verspreiding van de Bijbel en Bijbelse materialen. Bid dat de Jezus-film door velen gezien zal worden en harten zal raken.
• Bid voor gezonde, bloeiende christelijke gemeenschappen die lichtend licht en zoutend zout zijn voor niet-gelovige Azeri’s.
• Bid voor de verspreiding van het evangelie ook naar de meer afgelegen gebieden waar Azeri’s wonen.