People International

Bajelani

Aantal: 76.000

Landen: Irak

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: geen 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Balejani
De Bajelani wonen in het noorden van Irak, bekend als 'Koerdistan', en worden vaak geassocieerd met de Koerden, hoewel het waarschijnlijk is dat ze oorspronkelijk uit het gebied van de Kaspische Zee komen. De Bajelani hebben zich in de zevende eeuw bekeerd tot de islam. Ondanks dat de Koerdische bevolking Koerdistan beschouwt als een natie, wordt het door omliggende naties niet erkend als een zelfbesturende natie. Het gebied is voornamelijk bergachtig, en het ruige terrein heeft een aanzienlijke invloed gehad op de levensstijl van de Bajelani.
 
Tegenwoordig zijn de Bajelani voornamelijk boeren en landbouwers, waarbij landbouw en veeteelt de belangrijkste bezigheden zijn in heel Koerdistan. Granen vormen de belangrijkste gewassen, maar ze verbouwen ook andere gewassen zoals katoen, olijven, rijst, suikerbieten en tabak. In de zomer brengen ze hun vee, waaronder schapen, geiten, ezels en muilezels, naar hoger gelegen bergweiden, terwijl de winterbegrazing plaatsvindt in de lagere vlaktes. De bergachtige bodems zijn over het algemeen arm en de vegetatie is schaars.
 
De Bajelani zijn overwegend moslims, waarbij een deel sjiitisch is en een ander deel soennitisch. Beide groepen beleven de islam op verschillende manieren in het dagelijks leven. Sjiitische Bajelani zijn vaak uitbundiger in de praktijk van hun geloof, waarbij de vrije wil als belangrijk wordt beschouwd. Soennitische Bajelani daarentegen zijn meer bezadigd en eenvoudig en geloven vaak dat alles van tevoren is bepaald en vastgelegd. 

Gebed
• Bid dat de Heer zal zorgen voor een overvloedige oogst voor de Bajelani en dat zij Zijn goedheid en macht zullen zien.
• Bid om een geestelijke honger die het Bajelani-volk in de liefdevolle armen van Jezus zal drijven.
• Bid dat de Heer in deze tijd liefdevolle ambassadeurs van Jezus naar het Bajelani-volk zal sturen.