People International

Bakhtiari

Aantal: 1.315.000 

Landen: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 26

De Bakhtiari
De Bakhtiari leven hoofdzakelijk in het westen van Iran. Buitenshuis spreken ze Farsi, maar binnenshuis spreken ze het Bakhtiari. Hoewel sommige Bakhtiari naar de steden zijn getrokken vanwege werk in de olie-industrie, leven veel afstammelingen van dit volk in de prachtige hooglanden van het Zagros-gebergte. De meeste van hen in deze afgelegen gebieden houden schapen en leven als nomaden. De Bakhtiari hebben een sterk besef van identiteit en afkomst. Hun relatief geïsoleerde bestaan draagt hieraan bij.

Verreweg de meeste Bakhtiari rekenen zich tot de islam. Voordat de islam zich onder hen verspreidde, volgden zij het Zoroastrisme. Een reden dat veel Bakhtiari nog geen kennis hebben van het evangelie, is omdat zij op geografisch moeilijk bereikbare plaatsen wonen. De werkers in de olie-industrie zijn mogelijk het best benaderbaar voor de Bijbelse boodschap.

Er zijn delen van de Bijbel en aanvullende materialen beschikbaar die de Bakhtiari kunnen begrijpen. Er zijn naar verwachting enkele duizenden christenen onder de Bakhtiari.  


Gebed
• Dank God voor de delen van de Bijbel en de aanvullende materialen die beschikbaar zijn in het Bakhtiari. Bid voor open deuren zodat deze materialen ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden.
• Bid dat de werkers in de olie-industrie zullen worden aangeraakt door het evangelie van Jezus Christus en dat zij het Goede Nieuws doorgeven aan hun families en stammen in de afgelegen gebieden.
• Bid dat God de weinige christenen onder hen zal versterken en bemoedigen, zodat Gods getuigenis krachtig door hen heen zal schijnen.