People International

Balkar

Aantal: 116.200

Landen: Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Oezbekistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.03%

Materialen: Gedeeltelijk, alleen Nieuwe Testament 

Aantal zendelingen nodig: 5

De Balkar
Al eeuwenlang zijn de Balkar schaapherders. Deze traditie wordt van vader op zoon doorgegeven, waarbij zoons vaak op jonge leeftijd beginnen als schaapherder. Echter, tegenwoordig worden steeds meer Balkar gedwongen om naar de steden te verhuizen om daar werk te zoeken.
 
In 1944 deporteerde de Sovjetregering bijna de gehele Balkar-bevolking vanuit Rusland met geweld naar Kazachstan, Kirgizië en Siberië. Binnen 1 dag waren 37.713 Balkars gedeporteerd naar Centraal-Azië en Siberië. In oktober 1946 was de Balkar-bevolking teruggebracht tot 32.817 als gevolg van sterfgevallen door ondervoeding en ziekte.
 
Na deze deportatie keerden de Balkar in 1957 terug naar hun bergachtige thuisland in de Kaukasus, maar er is ook een gedeelte achtergebleven in Centraal-Azië.
Het nieuwe testament is vertaald in de Balkar-taal, en er is ook christelijke muziek beschikbaar in hun taal. Er is een kleine groep gelovigen onder de Balkar, voornamelijk in Rusland. De kleine groep christenen die zich voornamelijk in Rusland bevindt, worstelt om te ontdekken wat het betekent om in het leven van alledag als christen te leven. De Balkar cultuur wordt volledig beheerst door volksislam en Balkar-tradities voor elk aspect van het leven. Buiten Rusland zijn er onder de Balkar zo goed als nog geen christenen. 

Gebed
• Bid dat christenen actief zullen uitreiken naar de Balkar en dat God de harten van de Balkar voorbereidt en verzacht voor het evangelie.
• Bid voor bekering onder de leiders van de Balkar, zodat zij hun volk kunnen voorgaan in het volgen van Jezus.
• Bid dat de Heer het op het hart legt van mensen om trouw voor de Balkar te bidden en dat er een groeiende beweging van voorbede ontstaat.