People International

Bashkardi

Aantal: 9.300 

Landen: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen

Aantal zendelingen nodig: 1

De Bashkardi
De Bashkardi vormen één van de vele etnische volken in Iran; ze leven in een afgelegen gebied in het zuidoosten van het land. Het is een kleine etnische groep die bestaat uit ruim negenduizend mensen. Ze wonen in eenvoudige huizen die op tenten lijken; deze zijn aan de buitenkant bedekt met palmbladeren en gras. Veel van de Bashkardi leven van veeteelt, anderen verdienen de kost met het maken van potten.

De Bashkardi rekenen zich tot de soennitische islam; daarmee vormen ze een religieuze minderheid in het overwegend sjiitische Iran. De Bashkardi hebben hun eigen taal; deze is verwant aan het Farsi, de voertaal van Iran. Veel mensen onder de Bashkardi hebben niet geleerd te lezen en te schrijven.

Er is geen audiovertaling van de Bijbel beschikbaar in de eigen taal. Het is niet bekend of er onder de Bashkardi christenen zijn. Dit maakt de uitdaging om dit volk het evangelie bekend te maken nog groter. 


Gebed 
• Bid dat er teams van voorbidders komen om aanhoudend voor de Bashkardi te bidden.
• Bid om een sterke beweging van de Heilige Geest die hele families zal aanraken. 
• Bid dat de Bashkardi de kern van het evangelie van Jezus Christus zullen begrijpen en dat het – door het geloof – hun leven diepgaand zal veranderen.
• Bid voor wijsheid onder christenen over de vraag hoe het evangelie aan dit volk het beste bekend gemaakt kan worden.