People International

Bashkieren

Aantal: 1.698.000 

Landen: o.a. Rusland, Kazachstan en Oezbekistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 37

De Bashkieren
De Bashkieren wonen hoofdzakelijk in Rusland, het merendeel woont in de onafhankelijke republiek Bashkortostan, in de volksmond ook wel Bashkiria genoemd. Kleinere minderheden wonen in andere delen van Rusland, maar ook in andere, overwegend Centraal-Aziatische landen. De Bashkieren hebben een eigen taal, het Bashkort. De meeste Bashkieren rekenen zich tot de islam. Hoewel religie geen dominante rol speelt in het dagelijks leven van veel Bashkieren, maakt islam een belangrijk deel uit van de volksidentiteit.

De Bashkieren zijn van oorsprong een nomadisch herdersvolk. Ze leefden in clans en zagen zichzelf als niet meer dan een stam. Tegenwoordig leven de meesten Bashkieren als boeren en sommigen zijn naar steden verhuisd om industrieel werk te vinden. Ondanks dat de maatschappelijke betekenis van de stam min of meer verloren is gegaan, is er nog steeds een sterke loyaliteit voor hun naaste verwanten.

Het Oude en Nieuwe Testament en o.a. de Jezus-film zijn naar het Bashkort vertaald. Er zijn naar verwachting bijna twintig duizend christenen onder de Bashkieren.  


Gebed 
• Dank God voor het Nieuwe Testament en aanvullende materialen die beschikbaar zijn in het Baskhort. Bidt dat deze materialen ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden.
• Bid dat de Bashkieren hun gevoel van zekerheid en verbondenheid in Jezus Christus zullen vinden.
• Bid dat God getrouwe voorbidders zal roepen die in de bres zullen staan voor de Bashkieren. Bid dat God het kleine aantal christenen zal versterken, aanmoedigen en beschermen.