People International

Batlukh-Gid

Aantal: 31.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Materialen: Nieuw Testament

Aantal zendelingen nodig: 1

De Batlukh-Gid
De Batlukh-Gid, woonachtig in ongeveer dertig dorpen in Dagestan, spreken een taal die tot de Avar-taal behoort, verwant aan de taal die in de regio wordt gesproken, maar toch verschillend genoeg om onderling niet begrepen te worden door de Avar-sprekers. Al eeuwenlang belijden de Batlukh-Gid de islam.
 
Een opvallend kenmerk bij de Batlukh-Gid is de kracht van de vrouwen. Vrouwen voeren het grootste deel van het werk uit, omdat, zoals ze zelf aangeven, weinig van mannen verwacht kan worden. Zoals bij veel andere bergvolken in Dagestan zijn de mannen- en vrouwenwerelden strikt gescheiden, met totaal verschillende taken.
Daarom heerst er schaamte in dit volk wanneer vrouwen en mannen elkaars taken uitvoeren. 

Een dorp staat bekend als 'het dorp waar een man een koe molk', wat voor de gemeenschap een bron van grote schaamte is, omdat dit normaal gesproken het werk van vrouwen is. De vrouwen houden zich bezig met huishoudelijke taken, oogst activiteiten en dierverzorging, terwijl de mannen zich richten op ploegen, zaaien, maaien en zorgen voor de veiligheid. Ondanks deze strikte taakverdeling is het bekend dat de samenleving van de Batlukh-Gid draait op de inzet van vrouwen. 

Gebed
• Bid dat er mensen met liefde voor de Batlukh-Gid naar hen zullen gaan om het evangelie te delen.
• Bid voor de ‘personen van vrede’, dat zij de moed hebben om te reageren op het evangelie.
• Bid dat er een eigen kerk van Batlukh-Gid zal gaan ontstaan.