People International

Beloetsjen

Aantal: 12.221.000 

Landen: o.a. Pakistan, Iran, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel, Bijbel op audio en Jezusfilm 

Aantal zendelingen nodig: 296

De Beloetsjen
De Beloetsjen bestaan uit drie hoofdgroepen: de Westerse, de Oosterse en de Zuidelijke Beloetsjen en spreken Beloetsji. Er zijn onder de Beloetsjen weer meer dan honderd subgroepen, die een eigen taal hebben. De meeste Beloetsjen wonen in Pakistan; verder wonen er ook Beloetsjen in onder andere Iran en Afghanistan. In totaal telt de bevolkingsgroep ruim twaalf miljoen mensen.
 
De Beloetsjen leven als semi-nomaden. Ze houden schapen, geiten en rundvee; verder verbouwen ze met name tarwe. Ze hebben heel lang vrij geïsoleerd geleefd, vanwege het ruige gebied en klimaat. Ze zijn heel gastvrij en zijn georganiseerd in familieclans. Ze hebben weinig onderwijs gehad. In Iran leeft de helft nu in steden.
 
Er is een sterke samenhang met het Koerdische volk. Eerst waren de Beloetsjen aanhangers van het zoroastrisme, maar nu rekenen de meeste Beloetsjen in Centraal-Azië zich tot de islam. Sommige etnische subgroepen onder de Beloetsjen hebben delen van de Bijbel beschikbaar. 

Er is weinig bekend over christenen onder de Beloetsjen; aangenomen wordt dat er kleine aantallen gelovigen zijn onder dit volk. 

Gebed
• Bid dat er een lokale gemeente zal ontstaan onder de Beloetsjen.
• Vraag de Heilige Geest de harten van alle Beloetsjen toegankelijk te maken om het evangelie te kunnen ontvangen.
• Bid dat kerken en zendingsorganisaties visie en strategie ontwikkelen om dit grote volk met al zijn subgroepen te bereiken.