People International

Bezhta

Aantal: 10.200

Landen: Rusland en Georgië 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Bezhta
In 1999 werd een mijlpaal bereikt voor de Bezhta, een bergvolk in het zuidwesten van Dagestan, toen het eerste boek in hun taal werd gepubliceerd. Dit boek was het Evangelie van Lukas uit het Nieuwe Testament. Het vertaalproject begon in de vroege jaren negentig, toen een man in aanraking kwam met Jezus en de Evangeliën en zich toewijdde aan het vertalen van Lukas in de Bezhta-taal. Dit proces omvatte niet alleen vertaling, maar ook het op schrift stellen van de Bezhta-taal en het ontwikkelen van een eigen alfabet, omdat het voorheen uitsluitend een gesproken taal was. De initiator van dit project wordt beschouwd als een 'man van vrede', in lijn met de beschrijving in Lukas 10.
 
De Bezhta, hoofdzakelijk soennitische moslims, hebben een rijke geschiedenis die teruggaat tot de achtste en negende eeuw, waarin de islam zijn intrede deed in de regio. Hoewel het christendom tijdelijk verspreid was door de Georgiërs in de negende eeuw, werd de islam dominant vanaf de zeventiende eeuw. Desondanks hebben heidense gebruiken en bijgelovige praktijken standgehouden en zijn ze vermengd met de islam binnen de Bezhta-samenleving.
 
Traditioneel gezien zijn de Bezhta veehouders, voornamelijk gericht op schapen, paarden en ossen, evenals landbouwactiviteiten. De Sovjet-invloed deed zijn intrede in Dagestan in 1920, maar het duurde enkele decennia voordat de Bezhta de gevolgen ervan ondervonden. Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde het Sovjetbeleid naar meer vreedzame methoden om de Bezhta-cultuur te beïnvloeden, met toenemende acceptatie van Sovjet-gewoonten en een afname van islamitische praktijken. 

Gebed
• In 2014 zijn de eerste twee mensen van de Bezhta tot geloof gekomen. Bid dat ze volharden en moed ontvangen om hun geloof in Jezus te delen met andere Bezhta.
• Bid dat andere mensen aansluiten bij het project dat deze ene man gestart is om de Bijbel te vertalen.
• Bid dat door de genade van Jezus en de kracht van de Heilige Geest harten worden aangeraakt en dat het goede nieuws van clan tot clan wordt verspreid.