People International

Brahui

Aantal: 673.300 

Landen: o.a. Afghanistan, Pakistan, Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 15

De Brahui
De Brahui leven hoofzakelijk in Afghanistan en Pakistan; kleinere minderheden wonen in Iran en Turkmenistan. Het merendeel van de Brahui identificeert zich met de Baloetsjen en spreekt ook die taal. Een minderheid van de Brahui spreekt de oorspronkelijke eigen taal, het gelijknamige Brahui.

De meeste Brahui leven als nomadische herders. Ze reizen van plaats naar plaats op zoek naar water en weilanden voor hun kuddes. De waterputten in Afghanistan liggen soms wel zeventig kilometer uit elkaar. Dat is soms de reden voor migratie, soms ook over de grens naar Iran, op zoek naar water en grasland. Veel Brahui rekenen zich tot de islam.

Door hun relatief geïsoleerde bestaan, is het waarschijnlijk dat zij zeer beperkt toegang hebben tot het evangelie. Aangenomen wordt dat er in totaal enkele honderden christenen zijn onder de Brahui in Afghanistan. 

Gebed 
• Dank God voor de delen van de Bijbel en aanvullende materialen die beschikbaar zijn voor de Brahui.
• Bid dat de Heer van de oogst voor zendingswerkers in de landen waar de Brahui wonen. 
• Bid dat de Brahui massaal tot het geloof in Jezus Christus zullen komen.
• Bid dat God de Brahui-gelovigen zal versterken en voor gezonde, christelijke gemeenschappen onder hen. Bid dat God hen vrijmoedigheid zal geven om het evangelie met hun eigen volk te delen.