People International

Chamalal

Aantal: 9.800

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: Onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Chamalal
De Chamalal, een bevolkingsgroep in het westen van Dagestan, bewonen afgelegen bergdorpen en spreken een eigen taal die helaas niet op schrift is gesteld. Bruiloften spelen een cruciale rol in hun gemeenschap, vooral voor jonge ongehuwden die deze gelegenheden benutten om een levenspartner te ontmoeten.
 
De Chamalal hebben zich sinds de achtste eeuw bekeerd tot de islam, hoewel ze deze religie vermengen met diverse heidense gebruiken en rituelen. Gedurende de geschiedenis hadden ze verschillende overheersers, variërend van Arabieren tot Turken en sinds de negentiende eeuw de Russen. De Chamalal zijn hoofdzakelijk veehouders, waarbij schapen, koeien en geiten een belangrijke rol spelen, omdat de omgeving minder geschikt is voor landbouw. 

Gebed
• Bid voor open harten onder de Chamalal wanneer ze het goede nieuws horen.
• Bid dat gelovigen uit naburige bevolkingsgroepen de Chamalal benaderen met het evangelie.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de Chamalal verzacht en dat zij de moed hebben om positief te reageren op het evangelie wanneer zij ermee in aanraking komen.