People International

Dargienen

Aantal: 456.800 

Landen: o.a. Dagestan (deel van Rusland) 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 15

De Dargienen
De Dargienen wonen voornamelijk in Dagestan, een autonome republiek in Rusland. Hoewel zij daar de op één na grootste bevolkingsgroep vormen, zijn zij slechts een van de ruim vijftig etnische groepen in deze republiek. Hun taal, het Dargwa, bevat een dozijn onafhankelijke ‘dialecten’. De Dargienen hebben een eeuwenlange historie op de plek waar zij vandaag de dag wonen.

Hoewel hun economie overwegend agrarisch is, hebben de Dargienen rudimentaire productie en ambachten ontwikkeld, zoals houtsnijden, steenbewerking, het bruinen van en metaalbewerking voor wapens en werktuigen—om landbouw en veeteelt te ondersteunen. De Dargienen zijn wantrouwend en het winnen van hun vertrouwen kost jaren.

Er zijn delen van de Bijbel en enkele aanvullende materialen vertaald in het Dargwa. Het is niet duidelijk in hoeverre dit materiaal ook daadwerkelijk gebruikt wordt door het volk.
Het wordt aangenomen dat er enkele tientallen christenen zijn onder dit volk.  

Gebed 
 • Bid voor zendingswerkers onder de Dargienen. Voor zover bekend heeft nog nooit een zendeling onder hen geleefd en gewoond. Bid voor open harten voor het evangelie en voor vertrouwen onder de Dargienen.
• Dank voor de vertaling van delen van de Bijbel en aanvullende materialen. Bid voor de vertaling van de hele Bijbel in het Dargwa.  
• Bid voor de enkele Dargiense gelovigen in Dagestan, voornamelijk jonge vrouwen, voor volharding, bescherming, geestelijke groei, en groei in aantal.