People International

Darwazi

Wereldpopulatie: 15.000 

Landen: Afghanistan 

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 0,0%

Bijbelvertaling: Volledig

Er is weinig bekend over de Darwazi behalve dat ze in het dorp Darwazi aan de oever van de Amu Darja rivier wonen, die een grens vormt tussen Afghanistan, Tadzjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Ze leiden een semi-nomadisch bestaan en verhuizen hun kuddes met de seizoenen. Men denkt dat er bij de Darwazi, net als bij andere volken in de regio, twee klassen mensen zijn: de ambachtsmannen als lagere klasse en de landeigenaren als hogere klasse.

• Bid voor aanhoudende vrede in Afghanistan. 
• Bid dat de Heilige Geest de Darwazi ontvankelijke harten zal geven voor het Evangelie. 
• Bid dat er sterke gemeenten mogen ontstaan onder de Darwazi.

dungan
brahui