People International

Darwazi

Aantal: 17.000 

Land: Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen:  complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 1  

De Darwazi
De Darwazi wonen in het dorp Darwaz in de meest noordelijke regio van Afghanistan, aan de rivier de Amu Darja die tevens de grens vormt met o.a. Tadzjikistan. Het is niet bekend of het dorp is vernoemd naar het volk of andersom, dat het volk is genoemd naar de plek waar ze wonen. De Darwazi hebben in elk geval een eigen taal, het gelijknamige Darwazi. De Darwazi rekenen zichzelf sinds de negende eeuw tot de islam.

Ze leiden een semi-nomadisch bestaan en verhuizen hun kuddes met de seizoenen. De Darwazi hebben, net als sommige omliggende volken, twee klassen: de rijke(re) landeigenaren en de werkende klasse, de ambachtslieden. Die laatsten houden vee en werken onder andere als pottenbakkers en textielwevers.

Ondanks dat de complete Bijbel en aanvullende materialen beschikbaar zijn in de eigen taal, zijn er voor zover bekend geen christenen onder de Darwazi. Door de langdurige oorlog in Afghanistan, is veel van sociale infrastructuur beschadigd. Dit bemoeilijkt ook het contact leggen met de Darwazi. 

Gebed
• Bid voor aanhoudende vrede in Afghanistan. Bid dat christenen in contact zullen komen met de Darwazi en dat er vertrouwen gewonnen mag worden.
• Bid dat de Heilige Geest de Darwazi ontvankelijke harten zal geven voor het Evangelie. Bidt dat zij diepgaand geraakt zullen worden als zij Gods Woord in hun moedertaal horen.
• Bid dat gezonde, christelijke gemeenten mogen ontstaan onder de Darwazi.