People International

Didoi

Aantal: 19.500

Landen: Rusland en Georgië

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: Onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijke Bijbelvertaling 

Aantal zendelingen nodig: 3

De Didoi
Het Didoi-volk, ook bekend als 'Tsez', bewoont de zuidwestelijke hoek van Dagestan, waar ze in veel opzichten op de 'rand' leven. Deze gemeenschap bevond zich aan de rand van Rusland toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel. Daarnaast werden ze als volk aan de 'rand' van Dagestan geplaatst door interne machtsfactoren in de regio. In 2012 en 2013 werden onverklaarbare branden in de Didoi-dorpen een tragisch keerpunt, waarbij hele dorpen werden verwoest, waarvan er één ook 'rand' werd genoemd.
 
De Didoi-samenleving werd traditioneel bestuurd door een raad van oudsten, die de wet en vroeger zelfs de sharia handhaafden. De levensonderhoud van de Didoi wordt bepaald door de omgeving, waarbij schapenhoeden een prominente rol speelt. Hoewel ze zelf weinig verbouwen, reizen velen naar de lager gelegen dorpen voor landbouwproducten. Tegenwoordig zoeken veel Didoi werk in steden.
 
In de vroege twintigste eeuw raakten de Didoi verwikkeld in politieke spanningen tussen nationalisme en communisme. Ondanks een periode van verzet tegen het communistische leger van de Russen in 1920, veranderde het leven geleidelijk door het onderwijssysteem, wat resulteerde in het verlies van de Didoi-taal en cultuur, vooral onder de jongere generatie die meer de westerse levensstijl omarmde. 


Gebed
• Bid voor de man die in 2013 tot Jezus kwam, dat hij moedig en standvastig zal zijn om Jezus te volgen en anderen zal bereiken.
• Bid dat God de juiste mensen op het juiste moment zal leiden om Jezus' genade en kracht aan de Didoi te laten zien.
• Bid voor meer 'personen van vrede' onder de Didoi, mannen en vrouwen die het onderwijs van Jezus omarmen en Hem willen navolgen.