People International

Digor

Aantal: 103.000

Landen: Rusland 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.02% 

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 3

De Digor
De Digor, gevestigd in Ossetië, Rusland, delen niet alleen de naam van hun volk met het gebied waar ze wonen, maar ook de diepgewortelde geschiedenis. Oorspronkelijk migreerden mensen uit Iran naar dit gebied, en in de zeventiende en achttiende eeuw bekeerden de Digor zich tot de islam. Ondanks hun islamitische overtuigingen blijven ze ook verbonden met veelgodendom, zoals hun ritueel op een speciale dag voor kinderen, waar ze een toost uitbrengen aan de god 'Alaurdi' om bescherming te vragen voor hun kinderen.
 
De Digor hechten veel waarde aan het behoud van hun cultuur en taal, wat wordt benadrukt door de oudere generatie. De traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen is sterk aanwezig, waarbij vrouwen zorgen voor het huishouden en mannen voor taken buitenshuis.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebied van de Digor bezet door de Duitsers, en na de oorlog werden ze beschuldigd van collaboratie en gedeporteerd naar Centraal-Azië, waar naar schatting 50% van de Digor omkwam. In de jaren vijftig mochten ze terugkeren naar hun thuisland.
 
Ondanks diepgewortelde barrières tegen het christendom hebben enkelen van de Digor Jezus leren kennen en koesteren ze een verlangen naar genade. De vertaling van de Bijbel in hun taal vergemakkelijkt de verspreiding van het evangelie. 


Gebed
• Bid voor de wijdverspreide verspreiding van de Bijbel onder de Digor en dat Gods woord hun harten zal raken.
• Bid voor de gelovigen onder hen, dat ze genade zullen delen met hun familie en vrienden.
• Bid dat mannen en vrouwen van vrede worden bereikt en naar de Redder worden getrokken.