People International

Fars

Aantal: 126.200 

Landen: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: varieert tussen de etnische subgroepen 

Aantal zendelingen nodig: 3

De Fars
De Fars wonen verspreid over de gelijknamige provincie in het zuidwesten van Iran. Het volk wordt vanwege taal onderscheiden in ruim negenduizend noord-westerse Fars en in 117.000 zuid-westerse Fars.

Er is relatief weinig bekend over de Fars; wel is bekend dat twee derde van de totale bevolking van de provincie Fars in steden woont en een derde in dorpen en landelijke gebieden. Hun etnische en culturele achtergrond lijkt sterk gelieerd aan zowel de Perzen als de Meden. Hun provincie wordt ook wel gezien als het historische thuisland van de Perzen. In deze omgeving zijn nog altijd de restanten te vinden van zowel de paleizen van Ahasveros als het graf van koning Cyrus.

De Fars zijn onbereikt met het evangelie. Het is niet bekend of er onder de Fars al christenen zijn. De zuid-westerse Fars hebben de evangeliën op audio beschikbaar, de noord-westerse Fars hebben geen enkel boek van de Bijbel op schrift of op audio.
  

Gebed
•  Bid dat de Heilige Geest krachtig zal werken onder de Fars; bid dat als er gelovigen onder hen zijn, dat zij vrijmoedig zullen getuigen van Jezus Christus.
•  Bid dat God de geestelijke blokkades die de Fars ervaren ten aanzien van het christendom, volledig wegneemt.
•  Bid dat Gods glorie bekend zal worden onder de Fars; bid dat zij vergeving en levende hoop zullen vinden in Jezus Christus.