People International

Garwi

Aantal: 2.000

Landen: Afghanistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Garwi
De Garwi, die wonen in Kohistan op de grens van Afghanistan en Pakistan, staan bekend als krachtige, dappere, maar rustige mensen. Hun voornaamste bezigheden zijn landbouw en veeteelt (schapen). Ze verbouwen graan op terrasvormige velden, gebruikmakend van ossen voor het ploegen. Het gebied waar ze wonen kent weinig regenval, dus worden gewassen geïrrigeerd via waterkanalen. Met slechts één oogst mogelijkheid per jaar zijn ze sterk afhankelijk van hun schapen- en geitenkuddes. Gedurende de zomermaanden trekken de herders met hun kuddes naar de alpenweiden.
 
De Garwi wonen geïsoleerd door de aanwezigheid van hoge bergketens. Hun nederzettingen zijn meestal kleine, autonome gemeenschappen op hoogten variërend van 1.000 tot 4.500 meter. In de winter leven ze in kleine dorpen langs de rivieren.
 
Wat betreft huwelijken, trouwen de Garwi alleen binnen hun eigen groep, wat hun gemeenschap homogeen houdt.
 
Hoewel de Garwi rond het jaar 1000 tot de islam zijn bekeerd, is hun geloof sterk vermengd met sjamanisme. Ze geloven in een onzichtbare wereld van geesten en vertrouwen op sjamanen, priesteressen of priesters, voor magische genezing, communicatie met goden en het beheersen van gebeurtenissen. Dit syncretisme weerspiegelt de diepgewortelde spirituele tradities van de Garwi, die hun dagelijks leven beïnvloeden. 


Gebed
• Bid dat dit de tijd zal zijn dat er een opwekking van Gods Geest zal zijn onder de Garwi die zo afgelegen en afgesloten wonen, en dat het elke clan zal bereiken.
• Bid dat er wegen en manieren gevonden worden om uit te reiken naar de Garwi en dat werkers bereid zijn voor deze taak.
• Bid dat de harten van de Garwi ontvankelijk worden voor de boodschap van Jezus.