People International

Gazi

Aantal: 9.500 

Landen: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: onbekend 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Gazi
De Gazi bevolkingsgroep woont in de centraal-Iraanse provincie Esfahan, ten oosten van Kashan. De bevolkingsgroep is relatief klein. Zij wonen vermoedelijk in en nabij het dorp Gaz. Het is een woestijnachtig gebied. Er is relatief weinig bekend over de Gazi, het is onbekend wat zij doen voor de kost en wat hen verder karakteriseert. 

Ze hebben hun eigen taal, het Gazi, maar spreken ook Farsi, de voertaal van Iran. Hun etnische en culturele achtergrond is vermoedelijk sterk gelieerd aan zowel de Perzen als de Meden. 

De Gazi zijn onbereikt met het evangelie; waarschijnlijk rekenen vrijwel alle Gazi zich tot de sjiitische islam. Volgens een enkele bron is er onder de Gazi een kleine groep christenen. Het is niet bekend in hoeverre er vertalingen van de Bijbel en andere belangrijke materialen aanwezig zijn, bronnen geven daarover uiteenlopende informatie. 

Gebed
•  Bid voor de gelovigen onder de Gazi dat zij vrijmoedig zullen getuigen van Jezus. •  Bid dat zij toegang zullen vinden tot Bijbels onderwijs en dat zij elkaar zullen versterken in het geloof.
•  Bid dat de Heilige Geest wegen zal openen om de nog niet-gelovige Gazi te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.
•  Bid dat de Gazi onder de indruk zullen raken van Gods glorie en Hem zullen aanbidden als Heer, Verlosser en Koning.